لباس ایمنی کار برق

لباس ایمنی کار برق

ثبت نام رایگان صفحه اصلی دوربین عکاسی روغن زیتون چوبیس

لباس ایمنی کار برق

کار کردن با برق انسان را در بسیاری از وضعیتها و موقعیتهای خطرناک قرار می دهد، از این جهت برای ایمن بودن در زمانی که

با برق کار می کنیم استفاده کردن از لباس ایمنی کار برق لازم و ضروری است.

لباسهای کار مناسب یکی از ملزومات کار ایمنی در هر حرفه ای محسوب می شود و در حیطه کار با برق نیز لباس ایمنی کار برق

نیز باید استفاده شود.

در خصوص لباس ایمنی کار برق، لباس برقکاران نباید از دکمه و زیپهای فلزی استفاده شود.

همچنین لباس ایمنی کار برق، حتی الامکان از پارچه های ضخیم و سبک و نخی تهیه شود و در دوخت انها نهایت سادگی رعایت

گردد.

لباس ایمنی کار برق باید مچ و استین بلوز ان دارای دکمه بوده و یا از کش استین استفاده گردد.